Liên hệ - SAFEWELL GROUP HOLDINGS LTD

Liên hệ chúng tôi

SAFEWELL GROUP HOLDINGS LTD

Địa chỉ nhà

28 Pushun Road, Thiết bị KCN Tiểu Cương, Bắc Lôn, Ningbo, Trung Quốc 315.800

E-mail

sales@safesworld.com

Điện thoại

Sales: +86 6862 27902999

Mobile:+86 15867397955  


giờ

Monday-Sunday:Within 1-12 hours