ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ - SAFEWELL Group Holding Ltd

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

SAFEWELL Group Holding Ltd

អាសយដ្ឋាន

No.28 Pushun ផ្លូវ, តំបន់ឧស្សាហកម្មបរិក្ខារ Xiaogang, Beilun, ទីក្រុង Ningbo, ប្រទេសចិន 315800

អ៊ីម៉ែល

sales@safesworld.com

ទូរស័ព្ទ

Sales: +86 6862 27902999

Mobile:+86 15867397955  


ម៉ោង

Monday-Sunday:Within 1-12 hours